Informatie bestaande huurders

 

REPARATIE EN ONDERHOUD

 

Woningonderhoud

U woont prettig in een woning die goed is onderhouden en waar reparaties niet blijven liggen. Over het groot onderhoud hoeft u zich geen zorgen te maken, dat regelt de eigenaar voor u. Maar voor het klein onderhoud bent u zelf verantwoordelijk en u kunt zelf ook veel doen om uw woning goed te onderhouden.

Het beheer van uw woning wordt verzorgd door W&D vastgoed Beheer: Email info@wdvastgoed.nl

Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren van 09:00 tot 17:00 uur

Hieronder hebben wij voor u op een rij gezet wat er bij het melden van storingen/reparaties en onderhoud van de woning komt kijken.

 

 

Melden van storingen en reparaties

Spoed

Als er tijdens kantooruren een storing optreedt, welke met spoed verholpen moet worden, kunt u contact opnemen met W&D vastgoed Beheer.

Spoedeisende storingen buiten kantoortijd, welke direct verholpen moeten worden, kunt melden via het storingsformulier of via info@wdvastgoed.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om hier zo snel mogelijk actie in te ondernemen. Indien u buiten kantooruren geen verwarming of warm water heeft kunt u direct contact opnemen met de Gaswacht Tilburg 013-542 07 05.

 

Geen spoed

Zaken van algemeen onderhoud, een kapot licht op de galerij, buitenschilderwerk of een loszittende tegel zijn allemaal vervelend, maar vereisen geen spoed. Een storing/reparatie welke geen spoed behoeft kunt uw gemakkelijk kwijt op deze website onder het kopje: Storing/reparatie melden.

U kunt hierbij ook foto’s toevoegen om het een en ander te verduidelijken.

 

Wat doet u, wat doet de eigenaar?

Groot onderhoud omvat zaken als het repareren van daken, het vervangen van de keuken of het buitenschilderwerk. Dit is voor rekening van de eigenaar.

Klein onderhoud is bijvoorbeeld het bijvullen van de cv-ketel, het vervangen van een kraanleertje, muren witten in de gemeenschappelijke ruimtes of het schoonmaken van dakgoten. Dit zit verwerkt in de servicekosten die u betaalt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aan de straat zetten van de vuilcontainers,

Netjes houden van de gangen (er wordt door een bedrijf gepoetst in de gangen indien dat in uw servicekosten vermeld staat, dit vindt u in uw contract. Als dit niet vermeld staat bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de gang/hal),

ramen aan de binnenkant schoonhouden, indien niet vermeld in huurcontract zijn de buitenkant van de ramen ook de verantwoordelijkheid van de huurder, netjes houden van muren, kozijnen etc. Gaten in de muren moeten opgevuld worden door huurder bij oplevering en in kozijnen mag niet geboord worden, cylinders/sloten mogen niet zelf vervangen worden. Fietsen moeten buiten geplaatst worden, of in de al dan niet aanwezige fietsenhokken, dus niet op de gangen.

 

Zelf klussen in de woning

Als u zelf klussen gaat uitvoeren in de woning dan moet u eerst schriftelijk toestemming vragen aan W&D vastgoed Beheer. U mag beslist niet zomaar een muur of raam plaatsen/verwijderen, het toilet vervangen of een nieuwe keuken / badkamer plaatsen.

 

 

HUUROVEREENKOMST

* De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van één jaar, waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt.

* Mocht u onverhoopt uw contract op willen zeggen vóór deze periode, dan rekenen wij daar kosten voor (i.v.m. werkzaamheden die komen kijken bij het zoeken naar een nieuwe huurder).

 

Opzeggen huurovereenkomst

Gaat u of uw medebewoner verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. Eerst dient u uw huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Houdt er rekening mee dat u een opzegtermijn van twee maanden hebt. Vervolgens nemen wij contact met u op voor een voor- en eindinspectie van het gehuurde.

 

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst moet u het volgende in acht nemen:

Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, per (aangetekende) brief of email. Hierbij moet u de opzegtermijn in acht nemen, die in de huurovereenkomst is aangegeven. Bij woningen geldt na het eerste huurjaar een opzegtermijn van twee kalendermaanden. In de brief/email moet in elk geval staan om welk adres het gaat, per wanneer u de huurovereenkomst opzegt, uw telefoonnummer en nieuwe adres. De brief/email moet zijn ondertekend door de huurder(s) die zijn vermeld op de huurovereenkomst. In geval van overlijden dient de relatie van de ondertekenaar tot de huurder te worden vermeld. Een kopie van de akte van overlijden moet worden bijgevoegd. De huuropzegging gaat in op het moment dat W&D vastgoed Beheer de huuropzegging heeft ontvangen. U ontvangt van W&D vastgoed een bevestiging per email als we de opzegging hebben ontvangen. Huurtoeslag stopt op het moment dat u op uw adres wordt uitgeschreven bij uw gemeente. U moet zo snel mogelijk na uw verhuisdatum uw verhuizing melden bij uw gemeente (kijk op de website van uw gemeente voor de voorwaarden).

 

Inspectie van de woning

Nadat u de huur heeft opgezegd komt een technisch inspecteur van W&D vastgoed Beheer de huurwoning bekijken. Wij bekijken of u zaken aan de woning heeft veranderd, die in de oude staat terug gebracht moeten worden. We bepalen dan ook of er nog reparaties door de huurder uitgevoerd moeten worden. Ook wordt bepaald of er achterstallig onderhoudswerk is waarvan de kosten voor u als huurder zijn. Het is dus belangrijk als u een woning huurt, dat u weet wat u wel en niet mag veranderen en wat als u vertrekt weer in oude staat moet worden teruggebracht. Of dat nodig is hangt mede af van de technische staat van de voorzieningen die u heeft aangebracht.

Het gehuurde dient bij het einde van de huurovereenkomst leeg en in goede staat van onderhoud aan ons te worden opgeleverd. Onder goede staat wordt onder meer verstaan: goed schoon maken, het verwijderen van vloerbedekking (tenzij deze voorziening door de eigenaar geleverd is), ondervloeren en lijmresten, gordijnrails en het herstellen van daardoor ontstane schade, zoals het dichten van boorgaten, muren moeten wit zijn.

 

De inspectie van de woning bestaat uit een voor-en eindinspectie en een begin inspectie. Voor de voorinspectie van de woning maken wij telefonisch of via email een afspraak met u. Tijdens de voorinspectie wordt in overleg de datum bepaald voor de eindinspectie en oplevering van het gehuurde. Bij de eindinspectie kijken we of de werkzaamheden, die zijn overeengekomen bij de voorinspectie, goed zijn uitgevoerd.

Als de woning helemaal in orde is – dus schoon en in goede staat – dan geeft u de sleutel terug aan de inspecteur.

De begininspectie wordt gedaan door het woningbemiddelingsburo De Huissleutel bij het betrekken van de woning.

 

De inspecteur dient bij de begin-én eindinspectie de meterstanden door te geven.

 

Eindafrekening

Na de oplevering van de woning maken wij de eindafrekening op met een specificatie van alle openstaande posten (bv. huur, service- en/of verwarmingskosten en eventuele herstelkosten). Hierbij verrekenen wij de eventueel betaalde waarborgsom, dit gebeurt binnen de wettelijke termijn van drie maanden.

 

Energie- en gasprijzen 2015
Excl alle toeslagen    Essent    Nuon    Eneco    gemid.    Uw tarief
   overige
Gas (€/m3)  €        0,3094  €        0,3105  €        0,3280  €        0,3080  €        0,3080
Electra enkel (€/kWh)  €        0,0613  €        0,0612  €        0,0586  €        0,0591  €        0,0586
Electra piek   (€/kWh)  €        0,0672  €        0,0667  €        0,0636  €        0,0627  €        0,0627
Electra dal   (€/kWh)  €        0,0554  €        0,0543  €        0,0510  €        0,0502  €        0,0502

 

Contactgegevens:

Email:

Info@wdvastgoed.nl

Telefoon: 0900-2000005 (90ct per gesprek) dagelijks tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00

W&D Vastgoed Beheer

t. 0900-2000005
(90ct per gesprek)
e. info@wdvastgoed.nl
W&D Route