Informatie nieuwe huurders

Hieronder vindt informatie die handig is om te weten als u geïnteresseerd bent om een woning bij ons te huren. Als u reeds een woning van ons huurt en u heeft vragen? Kijkt u dan in het ‘Informatie bestaande huurders’-deel van deze website.

 

Voordelen van huren bij ons:

* wonen op goede locaties;

* geen groot onderhoud en de daarbij behorende kosten;

* direct contact met verhuurder, geen tussenpersoon;

* huren bij een solide verhuurder;

* geen opstalverzekering nodig;

* geen risico op waardedaling van de woning;

 

Waar moet u aan voldoen om voor een huurwoning in aanmerking te komen ?

Bij het zoeken naar een huurwoning willen wij u optimaal van dienst zijn, zodat wij u een passende woning kunnen aanbieden.

De voorwaarden die wij bij de verhuur van een woning hanteren, hebben we kort samengevat:

 

Waarborgsom / bankgarantie

Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een waarborgsom te storten gelijk aan anderhalve maand huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente. De eerste maand huur en de borg moet worden overgemaakt op het rekeningnummer wat vermeld staat op uw contract voor de sleuteloverdracht.

 

Werkgeversverklaring

Ter garantie dat de huur tijdig en adequaat betaald gaat worden vragen wij bij het aangaan van de huurovereenkomst een werkgeversverklaring van de huurder.

 

Tweeverdieners.

Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval.

 

Zelfstandigen.

Voor zelfstandigen gelden andere voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. Ook vragen wij een kopie van de meest recente aanslag Inkomstenbelasting.

 

Gepensioneerden.

Bent u gepensioneerd? Dan verzoeken wij u ons kopieën toe te sturen, waaruit blijkt wat uw jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn.

 

Eigen vermogen.

Als u niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar u beschikt over eigen vermogen dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Dit bekijken wij per individueel geval.

 

Bij twijfel of u aan genoemde voorwaarden voldoet, kunnen wij uw situatie nader bekijken en kunnen wij in overleg aanvullende voorwaarden stellen. Zoals bijvoorbeeld een aanvullende bankgarantie of waarborgsom.

 

Overige voorwaarden

1. De aanvrager dient een inschrijfformulier in te vullen, nadat er contact is geweest met de huurmakelaar.

2. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.

3. De door de aanvrager verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

4. Aan het indienen van een inschrijfformulier kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend.

5. Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check door de huurmakelaar. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van het financieel risico.

6. Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

7. De aanvrager wordt, na het invullen van het inschrijfformulier (en deze akkoord is bevonden) op de wachtlijst geplaatst in afwachting van een aan te bieden woning.

8. Mochten de gegevens van de aanvrager ten nadele zijn gewijzigd tegen de tijd dat er een woning wordt aangeboden, behouden wij ons het recht voor op ons standpunt terug te komen.

 

 

 

 

Huurovereenkomst

* De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van één jaar, waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt.

* Mocht u onverhoopt uw contract op willen zeggen vóór deze periode, dan rekenen wij daar kosten voor (i.v.m. werkzaamheden die komen kijken bij het zoeken naar een nieuwe huurder).

* Voordat wij de sleutels afgeven, dient de eerste maand huur en borg overgemaakt te zijn en de getekende huurovereenkomst (in tweevoud) in ons bezit te zijn.

* De eerste maand huur en waarborgsom dienen voor de oplevering van de woning door ons te zijn ontvangen.

 

Contactgegevens:

Email:

* Info@wdvastgoed.nl

* frederique@wdvastgoed.nl

werkzaam op maandag (09:00 tot 15:00), dinsdag (09:00 tot 15:00), donderdag (09:00 tot 17:00) en vrijdag (09:00 tot 15:00)

Telefoon: 0900-2000005 (90ct per gesprek)

W&D Vastgoed Beheer

t. 0900-2000005
(90ct per gesprek)
e. info@wdvastgoed.nl
W&D Route